Tag : 14 აგვისტო

ანალიტიკაპუბლიკაციები

14 აგვისტოს …

14 აგვისტოს — იმ შორეული აგვისტოს 14-ს დავუნთოთ სანთელი! იმ შორეულ 1993 წლის 14 აგვისტოს ჩვენ აფხაზეთის მოქალაქეების მსხვერპლად შეწირულობა დაიწყო… სწორედ იმ დღეს ამ...