Tag : მკურნალობის ჟამი

ანალიტიკაპუბლიკაციები

მკურნალობის ჟამი

დავიწყებ ორიგინალური დაკვირვებით: მიმაჩნია, რომ ავტორიტარიზმი დღეს წარმოადგენს ფსიქიკური დაავადების ფორმას – მასობრივ ფსიქოზს. ფსიქოზი – ეს არის ფსიქიკური აშლილობა, რომლის დროს სამყაროს ასახვა დამახინჯებულია...