Tag : გოგონა ყურადღების ცენტრში

საინტერესო

უახლესი აღმოჩენები ვერმეერის ნახატის შესახებ

პირველად 1994 წლის შემდეგ, როდესაც ნახატს რესტავრაცია უკანასკნელად ჩაუტარდა, ორი კვირის განმავლობაში მეცნიერების, რესტავრატორების და ხელოვნების ისტორიკოსების ჯგუფმა ნამუშევარი მიკროსკოპებით, ინფრაწითელი სპექტრომეტრებით და რენტგენული აპარატებით ხელახლა შეისწავლა და...