ოკუპაცია/დევნილები

იძულება თუ..?

რუსი მესაზღვრეები ავრცელებენ ინფორმაციას ორმაგი (მეორე) მოქალაქეობის მქონე მოქალაქეების მიერ, უახლოეს მომავალში სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის პროცედურაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. მათ შორის რუსეთსა და აფხაზეთის ე.წ. სახელმწიფო საზღვარზე.

ფედერალური კანონის მე-10 მუხლის დებულებების შესაბამისად:
2023 წლის 28 აპრილის No138-ფკ (ФЗ) „რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის შესახებ“, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, რომელსაც აქვს ორმაგი (მეორე) ან მრავალმოქალაქეობა, რუსეთის ფედერაცია განიხილავს, როგორც  მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს, განურჩევლად მისი საცხოვრებელი ადგილისა, გარდა ფედერალური კანონით ან რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

რუსეთსა და აფხაზეთს შორის საერთაშორისო ხელშეკრულებების დებულებები არ ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციის იმ მოქალაქეების მიერ აფხაზური დოკუმენტების გამოყენების შესაძლებლობას, რომლებსაც ასევე აქვთ აფხაზეთის რესპუბლიკის ე.წ. მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაციის დატოვებისას და რუსეთის ფედერაციაში შესვლისას.

ამგვარად, რუსეთის ფედერაციის ორმაგი ან მრავალმოქალაქეობის მქონე მოქალაქის რუსეთის ფედერაციიდან გამგზავრება და/ან რუსეთის ფედერაციაში შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტით.

უახლოეს მომავალში რუსეთის მოქალაქეების მიერ საზღვრის გადაკვეთის ნებადართული  პროცედურა,  «რუსეთის საზღვრის გადაკვეთის შესახებ» კანონის შესაბამისობაში მოყვანა მოხდება ფედერალური კანონის მე-10 მუხლის დებულებებთან, 2023 წლის 28 აპრილის No138-ფკ (ФЗ) „რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის შესახებ“. დამრღვევები, ე.ი. რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც იყენებენ აფხაზურ პასპორტს საზღვრის გადაკვეთისთვის, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ  კანონით,18.1 რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად.

კერძოდ:
”პირებისა და (ან) მანქანების მიერ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის წესების დარღვევა ან ასეთი პირების და (ან) მანქანების გადასვლის წესის დარღვევა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრიდან და/ან სახელმწიფო საზღვრის გავლით საგუშაგოებზე, გარდა ამ კოდექსის 18.5 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა — გულისხმობს:

მოქალაქეების ადმინისტრაციულ ჯარიმას 2000-დან 5000 რუბლამდე;

თანამდებობის პირებზე ჯარიმას — 30000-დან 50000 რუბლამდე;

იურიდიული პირების დაჯარიმებას — 400,000-დან 800,000 რუბლამდე.

გარდა ამისა, რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ აფხაზური დოკუმენტები, შეიძლება უარი ეთქვას რუსეთის ფედერაციის საზღვარის გადაკვეთაზე.

მსგავსი პოსტები

სირიაში ოკუპირებული აფხაზეთის საელჩო გაიხსნა

საოკუპაციო რეჟიმის განცხადებით გალის რაიონის მაცხოვრებლებს ბინადრობის ნებართვასაც გაუუქმებენ

რა იმალება ინალ არძინბას დუმილის მიღმა?

Joni Kvaracxelia

დატოვე კომენტარი